Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Biotechnika rozrodu i diagnostyka genetyczna Zobacz
Metody badań na zwierzętach Zobacz
Obrót produktami pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo Zobacz
Planowanie i organizacja pracy hodowlanej Zobacz
Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących Zobacz
Statystyka matematyczna Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/