Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Zootechniki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Rolniczy
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza w Lublinie
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Rolnicza w Szczecinie
  Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Nauk o Zwierzętach
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  Ocena: pozytywna

Publikacje

Szanowni Państwo,
możecie umieszczać swoje publikacje w naszym serwisie, wysyłając je pod adres pwa@pwa.edu.pl
Materiał powinien zawierać: tytuł, treść oraz autora. Ponadto należy umieścić informację: „Zapoznałem się z regulaminem pwa.edu.pl i ekceptuję jego warunki”.

Regulamin dostępny jest tutaj ».


Link do http://www.wwsi.edu.pl/